ר' יהודה הלוי ודתות המזרח

י"ז בתמוז תשס"ו

שאלה:

באחד מהשיעורים על ספר הכוזרי אתה אומר כי הסיבה לכך שריה"ל מתאר שמלך הכוזרים הזמין נציגים רק מהנצרות והאיסלאם - לפני היהדות, היא כיוון שרק דתות אלה מכוונות אל מעשה הרצוי מצד עצמו. ואילו שאר הדתות כמו בודהיזם ועוד דתות שונות במזרח אינם מכוונות למעשה רצוי ספציפי. כאשר דיברתי על כך עם מישהו הוא אמר לי כי הסיבה שריה"ל לא כותב על דתות אחרות היא כיוון שהוא לא הכיר דתות אלה. הוא חי באיזור שבו באמת היה מאבק בין הנצרות לאיסלאם, אך לא הייתה לו כל דרך להכיר את דתות המזרח. אשמח לקבל את תגובתך לטענה זו.


תשובה:

ריה"ל בעצמו מדבר על דתות אחרות ועל כתות פילוסופיות שונות בהרחבה במאמר רביעי. מאז הח'ליף אל-מאמון שאסף בבגדד ספריה בכוללת מידע על כל השיטות ובכללן תורות המזרח (המוזכרות גם בספר אמונות ודעות לרב סעדיה גאון שריה"ל הכירו היטב), ובודאי הדת של זרתוסטרה שהיתה נוהגת בפרס עוד בימי ריה"ל, היתה אפשרות לכל משכיל בעולם הערבי להכירם.