שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשנ"ט, 53 דקות (MP3, 19MB).
שיעור ב', תשס"א, 53 דקות (MP3, 20MB).
שיעור ג', תשס"ו, 57 דקות (MP3, 13MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)