שיעורים שנפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', ו' בשבט תשע"א, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).