שיחות הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר:
שיחה א', טבת תשע"א, 18 דקות (וידאו).
שיחה ב', טבת תשע"ג, 17 דקות (וידאו).
שיחה ג', טבת תשע"ד, 11 דקות (וידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)