שיעורים נפרדים:

שיעור א', 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

שיעור ב', תשס"ט, מרכז מחניים, 93 דקות (MP3, 34MB).

שיעור ג', תשע"א, הרצאה בסימפוזיון, 19 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ד' - בין "חביב אדם" ל"חביבין ישראל", חנוכה תשע"א, ישיבת הר עציון, 19 דקות (וידאו).

שיעור ה' - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 25 דקות.

שיעור ו' - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ג, 25 דקות (וידאו).

שיעור ז', הושענא רבה תשע"ג, 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ח' - אור לגוים, שיחה עם פרופ' קרלו שטרנגר, כסלו תשע"ג, 17 דקות (וידאו).

שיעור ט' - עם ישראל ואומות העולם על פי תורת הראי"ה קוק, אלול תשע"ה, 28 דקות (וידאו).

שיעור י' - שליחות לבני נח, כסלו תש"פ, ישיבת עתניאל, 40 דקות (וידאו).

שיעור י"א - "אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם", תמוז תש"פ, 2 דקות (וידאו).

שיעור י"ב - נוכרים במדינה יהודית, תמוז תש"פ, 2 דקות (וידאו).