מרכז מחניים, תשס"ט. 86 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 31MB).