הרב אורי שרקי

אחרי מות - מטרת עבודת כהן גדול ביום הכיפורים

סיכום שיעור - עוד לא עבר את עריכת הרב
לאחר הפסוק הראשון המבהיר שהפרק בא בעקבות מות נדב ואביהו לאחר שנכנסו אל הקודש, ניתנת הדרכה לגבי אופן הכניסה הנכון לקודש הקודשים מכאן ולהבא.

(ויקרא טז,ב) וַיֹּאמֶר ה' אֶל-מֹשֶׁה, דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן אָחִיךָ, וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ, מִבֵּית לַפָּרֹכֶת, אֶל-פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל הָאָרֹן, וְלֹא יָמוּת, כִּי בֶּעָנָן, אֵרָאֶה עַל הַכַּפֹּרֶת.

יש כאן איסור לאהרון להכנס אל קודש הקודשים בכל זמן שירצה. במידה והוא מעוניין להכנס לקודש הקודשים הוא נדרש לבצע את ההכנה כך שיהיה ענן על הכפורת. הכוונה לכל ההכנות המפורטות בפרק שכוללות קרבנות, טבילות וכו' ואז הוא יכול להכנס לקודש הקודשים, להקטיר שם קטורת שיוצרת ענן. ההכנה המיוחדת הזאת נדרשת לאהרון בכל זמן שירצה להכנס לקודש הקודשים. הכהנים הגדולים שאחריו ניכנסו לקודש הקודשים אחת לשנה ביום הכיפורים כפי שנאמר בסוף הפרק:

(טז,לד) וְהָיְתָהזֹּאת לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם, לְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִכָּל חַטֹּאתָם אַחַת, בַּשָּׁנָה.

משה יכול להכנס למקדש ולקודש הקודשים מתי שהוא רוצה ללא ההכנות הנדרשות ואף ללא בגדי כהונה. יוצא שיש שלוש דרגות בכניסה לקודש הקודשים:

1. משה. נכנס מתי שרוצה ללא הכנה וללא בגדי כהונה.

2. אהרון. נכנס מתי שרוצה לאחר ביצוע ההכנות המפורטות פה. לפחות אחת לשנה ביום הכיפורים.

3. כהן גדול אחר. נכנס אחת לשנה ביום הכיפורים לאחר ביצוע ההכנות הכתובות פה.

ההבדל בין אהרון ומשה נובע מהשוני באישיות שלהם. למשה יש את תורת משה שמניחה שהאדם אינו חוטא ויש לתת לו את הדרך להתקרב לה'. בהתאם לכך קיים משכן משה שמכיל מזבח חיצון, שולחן מנורה וקודש הקודשים עם ארון הברית - אלו הפריטים הנדרשים לצדיק להתקרב אל ה'. אהרון הוא זה שמבין שבעולם הזה:רוב האנשים חוטאים מידי פעם ויש לתת להם דרך כפרה ותשובה. בהתאם לכך משכן אהרון מכיל גם מזבח הקטורת שיש בו גם רמז לאנשים חוטאים (זה השילוב של החלבנה שנותנת ריח רע עם סממני הקטורת האחרים). בנוסף, משכן אהרון מכיל כהנים לבושים בהדר שנועד להרשים את הצופים ולהשפיע על דמיונם שילך לכיוון חיובי. הרחבה בנושא תורת משה ותורת אהרון ומשכן משה ומשכן אהרון ראה בשיעור נפרד על פרשיות תרומה - תצווה בספר שמות.

מה הסיבה שיש להזהיר את אהרון מגישה לקודש הקודשים? מה מסוכן שם? קודש הקודשים הוא מקור החיים במיוחד בבית המקדש בירושלים ששם הייתה אבן השתיה שממנה הושתת העולם. זה טוב להתחבר למקור החיים - אך יש לכך תנאי: התנאי הוא שמי שנכנס ממלא אחר הציפיות ממנו. שהתנהגותו היא בהתאם לנשמתו. כשיש חטא ו"אני לא אני" אז יש סכנה בפגישה עם המקור שלי שאז מתברר מצבי העלוב. אך מצד שני דוקא כשיש חטאים צריך להכנס אל הקודש כדי לתקן את המצב. החטאים באו כיוון שהאנשים התרחקו ממקור החיים ולכן חזרה למקור החיים עשויה להחזירם למוטב.

איך ניישב את הבעיה? קודם נעשה תשובה ונכפר על החטאים ואז ניכנס אל הקודש ונקבל תוספת חיים שתעזור לנו להתקרב אל ה' שלב נוסף.

לכן הכהן הגדול עושה את עבודת יום הכיפורים שבה יש חזרה בתשובה שלו ושל העם ויש כפרה על חטאי העם בקרבנות החטאת ואז יכול אהרון להכנס לקודש הקודשים ולשאוב משם כוחות חיים לאומה.