שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', הושענא רבה תשס"ג, 153 דקות (MP3, 54MB).
שיעור ב', תשס"ט, 80 דקות, מרכז מחניים, (MP3, 29MB).
שיעור ג' - השארות הנפש, כ"ג באב תשס"ט, 51 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ד', תשע"ז, 49 דקות (MP3, 17MB).

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)