הרב אורי שרקי

יום ירושלים - בבואו אל הקודש (מאמר על תורתו של הרב קוק)