הרב אורי שרקי

פסח - האביב של העולם כולו

פורסם באנגלית באתר של המרכז העולמי לבני נח , ניסן תשע"א
"יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו". כך התבטא בשעתו הרב הראשי הראשון לארץ ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. כוונתו היתה שמאורע יציאת מצרים הינו בעל אופי אוניברסלי במהותו, שהוא בעצם חגה של האנושות כולה. זאת משום שעד אותו זמן רעיון החירות נתפס כדמיון, ללא כל ביסוס מדעי. אכן היו אנשים שניתן היה להגדירם כבני חורין, אבל אי אפשר היה לדעת האם האדם הינו באמת חופשי במהותו, או שהוא משועבד לכוחות הטבע, ליצריו, למהלך החיים המוכתב על ידי הכוחות הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים.

מצרים היתה התרבות המשוכללת ביותר באותם הימים, והיא פיתחה מאד את התודעה שלפיה אין חירות אמיתית לשום יצור, ושאפילו האלים הם חלק ממערך כוחות קבוע מראש, הקובע את סדרי החיים, ובכלל זה את שיעבודם של העברים, יחד עם עמים אחרים, תחת העול של גלגלי הכלכלה המצרית.

השחרור החל ברגע שהעזו בני ישראל לקשור בכרעי מיטותיהם את הכבש שהיו עתידים לשחוט בליל היציאה. הכבש היה אליל ראשי במצרים, המיוצג על ידי מזל טלה לפי האסטרולוגיה של הימים ההם, והכנת שחיטתו היתה סימן להחלצותם של בני ישראל ממערכות הטבע. זאת היא בשורת החירות בכל המישורים: חירות מהשיעבוד הפוליטי, חירות מהיצר הרע, חירות מעבודה זרה, המבשרים את החירות העתידית אף מן המוות.

ידידינו בני נוח בכל העולם, החפצים בדבר ה' היוצא מירושלים, שותפים הם אתנו בחגיגת החירות בעולם, שהיא הבסיס לגאולת העולם.