שיעורים נפרדים:
שיעור א' - קבלה לעם - מתוך תשובת רשב"ש, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ב' - מי יכול ללמוד קבלה?, חורף תשע"א, 5 דקות (וידאו).
שיעור ג' - דרכי לימוד בקבלה, סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו).