הרמב"ם על כת הצאביה

ט"ו בסיון תשע"א

שאלה:

במו"נ מסביר הרמב"ם חלק מן המצוות כבאות לסתור ולהלחם במנהגי כת הצאביה העתיקה.

אולם, בספרו של הרב חיים נבון- "הגדר הטובה", נאמר שם ש"הרמב"ם נפל קורבן לזיוף הסטורי", ושה"צאביה" היא כת שהמציאו עובדי אלילים משנת 830 על מנת להעמיד פנים שהם בני דת עתיקה, ולהפטר מהתאסלמות אותה כפה החליף אל-מאמון על כל תושבי חרן. (עמ' 113).

מה דעת הרב על כך?


תשובה:

כת הצאבה מוזכרת בקוראן כדת לגיטימית. נראה שהכוונה לאחת הכתות הנוצריות בערב הקדומה. כשנכבשה העיר חרן על ידי המוסלמים, הכריזו על עצמם יושבי העיר כבני כת הצאבה כדי להציל את נפשם. יש ספר של אחד מהם בשם אבן וחשיה שהרמב"ם סבר שהוא קדמון מאד ושם מדובר על אברהם אבינו ועל מנהגי עבודה זרה קדמוניים. אמנם טעה הרמב"ם לגבי קדמות הספר, אך החוקרים חלוקים בשאלת ערך החומר המובא בו, ויש הרואים בו אסופה נאמנה של חומר קדום. לגבי עצם השם "צאבה, אין זה משנה אם הכינוי נכון או לא כי כוונת הרמב"ם בכינוי הזה לדבר על המיתולוגיה העתיקה, שהיא אכן דתו של כל העולם העתיק מלבד העברים.