מכון מאיר, א' באלול תשע"א, 56 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.