שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', אב תשע"א, 58 דקות (MP3, 21MB).
שיעור ב', אדר ב' תשע"ד, 4 דקות (וידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)