שיעורים נפרדים:
שיעור א', 57 דקות, טכניון (MP3, 21MB).
שיעור ב', שיעור ב', 23 דקות, וידאו. אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ג', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ח' באלול תשע"א, 51 דקות.
חלק 2, ט"ו באלול תשע"א, 49 דקות.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)