הרב אורי שרקי

ראש השנה ושבת שובה

אלול תשע"א
שבת הוא היום שנקבע לנו מאת ה' לזכור בו את בריאת העולם, שעל ידה מלך ה' על עולמו, בלא התערבות של האדם. לעומתו ראש השנה הוא היום שבו אנו ממליכים את ה' עלינו, ביום שבו נברא העולם, כדעת רבי אליעזר, או שעלה במחשבה להיבראות, כדעת רבי יהושע. ראש השנה מציין אפוא את פעולתו האקטיבית של האדם במימוש מלכות ה', כשהוא מפנה מקום בהכרה למי שאמר והיה העולם. הצמדת ראש השנה ליום השבת, כפי שקורה השנה, כשההלכה על ידי ישראל מובילה אל המלכות העצמית של הבורא, מהוה רמז לרצונו של הקדוש ברוך הוא להעניק את גושפנקה למעשיהם של ישראל, ולהשלים את מעשינו. אנו נקראים אפוא על ידי סדרי לוח השנה להרבות בתשובה תפילה וצדקה, כדי לבוא לעזרת ה' בגיבורים, לפעול עם מי שחפץ בשלימות בניו, והוא יכוננן את מעשה ידינו.