הרב אורי שרקי

סוכות, שמיני עצרת - הספר "טעם לשד" לרב אליהו בן אמוזג על שמיני עצרת והקבלה,
הרב קוק על קורבנות המוסף של סוכותהקלטת וידאו