הרב אורי שרקי

י"ז בתמוז - תאריך הבקעת ירושלים ע"י נבוכדנצרהקלטת וידאו