הרב אורי שרקי

פרשת פרה - הרב קוק על חוקת הפסח וחוקת הפרה האדומה

מתוך הספר "מדבר שור"


להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB)


הקלטת וידאו