ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים משנים שונות.
שיעור א': הראי"ה קוק על אשכנזים וספרדים, תשע"א - מתוך המאמר "לשני בתי ישראל" - וידאו, תשע"א, 26 דקות.
שיעור ב': הראי"ה קוק על אשכנזים וספרדים, תשע"ד - מתוך המאמר "לשני בתי ישראל" - וידאו, אודיו (MP3, 11MB). תשע"ד, 30 דקות.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)