בית הכנסת "בית יהודה", תשע"א, 21 דקות. לצפות בשיעור.