בית הכנסת "בית יהודה", תשע"א, 21 דקות. לצפות בשיעור.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)