ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 27 דקות. בהעלותך - הרב קוק על הדלקת המנורה - וידאו.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)