הרב אורי שרקי

הלגיטימיות של התשובה

סיכום השיעור - עוד לא עבר את עריכת הרב
החל כבר חודש התשובה - חודש אלול. כולנו עכשיו מפשפשים במעשינו, ומבררים את דרכינו. אלא שיש לברר בכל זאת מבחינה תאורטית - מבחינה פילוסופית הייתי אומר, את הלגיטימיות של התשובה. כיצד ייתכן שחטא שאני עשיתי, ואני רציתי בו הולך ונמחה לחלוטין, ולא עוד אלא שאם אני חוזר בתשובה מאהבה, אומר התלמוד, הרי שהזדונות נהפכים לזכויות (יומא פב:).- נחשבים כמצוות. כיצד הדבר הזה ייתכן?

אלא שהדברים מתקשרים לאחד היסודות העמוקים של תורת היהדות - והוא שאלת הידיעה והבחירה. ידוע, שכבר פסק הרמב"ם, שהקב"ה לא נעלם ממנו שום דבר - הכל ידוע לפניו. מצד שני, הרי ידוע, שבחירתנו החופשית היא באמת קיימת ובאמת מוחלטת. אע"פ שהדברים נראים כסתירה, כבר פטר אותנו הרמב"ם מלנסות לפתור שאלה זו, בספר שמונה פרקים ומשנה תורה.

מתוך כך, מעמיק את הדברים האלה הרב קוק זצ"ל, באורות התשובה ואומר: כשם שאנחנו יכולים לקבל את ההשקפה בדבר חוּפשוֹ של האדם, כך עלינו לקבל גם את ההשקפה השוללת את חופשו של האדם. אע"פ שהדברים סותרים את השכל האנושי, אינם סותרים אצל הקב"ה. אלא שמבחינת האדם, הדברים יהיו תלויים במעשיו ובהכרתו. כל עוד האדם חפץ בחטא, ומזדהה עמו, הרי אנחנו מייחסים את כל החטאים האלה אל רצונו. כי מכיוון שהוא מזדהה אתם הוא מצרף אותם אליו, ולכן החטאים האלה נחשבים כחטאים שלו. מה שאין כן, בשעה שאדם נפרד ברצונו ומהכרתו את החטא, הרי אנחנו מתעלים אל ההשקפה האומרת ש'הכל בידי שמים', ואז חטאו הופך כביכול להיות מעשה א-להי, שהקב"ה לוקח עליו אחריות. ובוודאי שכל המעשים אפילו הנראים יותר גרועים במציאות כאשר הם באים מצד רבש"ע, בוודאי שהם מִתְמַתְּקִים ומקבלים משמעות, והם חלק מתיקון העולם.

אם כן ניתן לומר שהחזרה בתשובה, היא המעבר בין הבחירה האנושית אל הידיעה הא-להית. ואע"פ שדברים האלו נראים כסותרים, אבל למעמיקי חקר, יראו כדברים עמוקים ומשמחים מאד. ומתוך כך, גם מובן ההבדל בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה. כאשר אדם חוזר בתשובה מיראה, הרי שעדיין הוא אוהב את החטא, הוא מחובר אליו בכל נימי נפשו. אלא שהוא ירא מן התוצאות שלו. אם בוודאי שהחטא עדיין מיוחס אליו, אלא שאנחנו נפטור אותו מן העונש, ונתייחס אל מעשיו כשגגה. מה שאין כן בשעה שאדם חוזר בתשובה מאהבה, הרי הוא מזדהה עם הטוב, ואם כן החטא כבר איננו שלו, אלא הופך להיות מעשה המשובץ בהנהגה הא-להית ונחשב לו כזכויות.

יהי רצון שנחזור כולנו בתשובה שלימה - תשובה מאהבה, ויהפכו כל שגגותינו וכל זדונותינו לזכויות גמורות.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)