שיעורים נפרדים:
שיעור א', 64 דקות (MP3, 22MB).
שיעור ב', תשנ"ט, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ג', א' באב תש"ע, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד' - תשע"ב, מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1', ד' בכסלו תשע"ב, 47 דקות.
חלק 2', י"א בכסלו תשע"ב' 56 דקות.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)