חכמי ישראל ופטרוס - מקור

י"ג בכסלו תשע"ב

שאלה:

שמעתי על כך שחכמי ישראל שתלו את פטרוס בתוככי הנצרות כדי להרחיק אותה אל האלילות ויהיה ניכר ההבדל בינינו לבינה. האם יש לכך איזה מקור של ממש?


תשובה:

זו מסורת המובאת במדרש לא מרכזי מבחינת סמכותו, הנקרא "אגדתא דשמעון כיפא", והדים לו בספר הכוזרי. גם בילדותי שמעתי את הסיפור במסורת שבעל פה מפי סבי ז"ל. המדרש מופיע במספר נוסחים ב"בית המדרש" לאהרון יעללינק.