שיחות נפרדות משנים שונות:
שיחה א' - האם הציונות הדתית צריכה אדמו"ר?, טבת תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר. 16 דקות (וידאו).
שיחה ב', תמוז תשע"ה, 3 דקות (וידאו). מהאתר ערוץ 7.