פסח ויום העצמאות

ו' בטבת תשע"ב

שאלה:

שאלתי וענו לי רבנים אחרים שאין להחשיב את יום העצמאות כגדול מפסח, מכיוון שעיקר קיבוץ גלויות, עליו מדובר ברמב"ם, שיעשה ע"י המשיח, עוד לפנינו (10 השבטים). איך מתמודדים עם טענה זו?


תשובה:

יציאת מצרים היתה מארץ אחת, אחרי 210 שנים, והיתה גלות אחריה. יציאת אירופה היתה ממאה ארצות, אחרי אלפים שנה, ואין גלות אחריה.