ירושלים, הושענא רבה תשע"ב. 36 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 13MB).