הרב קוק והמושג "עבירה לשמה"

כ"ד בטבת תשע"ב

שאלה:

בזמנו הרב כתב לי ששיטת הרב קוק ובנו מעוגנות בהלכה הצרופה ומצד שני בשיעורים אני שומע הרבה את המושג עבירה לשמה בהקשר הציוני שזה מחוץ למערכת ההילכתית(. גם אם בתוך היהדות)?


תשובה:

הרב קוק ובנו מלמדים את כל התורה כולה, הן מצדה ההלכתי הצרוף, והן מצדה הנסתר, הכולל את הבנת המושג "עבירה לשמה" שמקורו בגמרא.