הרב אורי שרקי

בשלח - מדרגות שירים

סיכום שיעור, שבט תשע"ב
שיר ומזמור

בני ישראל אמרו על הים שירה. מדוע בחרו להתבטא דוקא בשירה? מדוע לא אמרו מזמור? על מנת לעמוד על השאלה הזאת נבין מה בין שיר למזמור.

מזמור בא מלשון לזמור, הפעולה החקלאית של חיתוך קצוות הגפן. מזמור הוא חתוך, הוא מנתק את העולם הפנימי והעולם החיצוני של האדם. אדם הכותב מזמור לא בהכרח מבטא את חייו הפנימיים, כמו שאדם ששומע מוזיקה בעצם רק עושה פעולה חיצונית על נפשו. לא כן השיר. שיר, מלשון שרשרת, מחבר את השונים, מחבר את העולמות, מחבר בין הפנים לחוץ.

 

ארבע מדרגות

יש מדרגות שונות בשיר. שיר יכול לבטא את התחושה הטובה שמרגיש האדם. האדם נמצא במצב של התרוממות ומבטא את תחושתו, מוציא אותה אל הפועל על ידי השיר. אותו שיר נקרא בזוהר שיר פשוט.

המדרגה השנייה באה ממקום גבוה יותר בנפש האדם. היא נובעת מהתקשרות אל האומה, אל הצלחתה על אף שאותו אדם לאו דוקא התרומם באופן פרטי. צה"ל ניצח בקרב והאדם כותב שירה למרות שהוא נותר באותן בעיות כלכליות. אדם זה שונה מהראשון שחיבר שיר על הצלחתו האישית למרות שמצב האומה שפל. השיר השני נקרא שיר כפול.

אבל יש עוד מדרגה, והיא נקראת שיר משולש. שיר משולש לא רק מחובר אל הצלחת האומה אלא הוא מחובר אל כלל האנושות. כל עוד יהיו אנשים שימותו מרעב באפריקה, אדם במדרגה הזאת לא יוכל לשמוח.

אבל יש עוד למעלה מזה. מסופר על רב אחד שהוא לא יכל לשמוח כל עוד הוא ידע שתולעת איננה יכולה להתקדם בגלל אבן החוסמת את דרכה. אדם כזה מחובר אל ההוויה כולה, אל כל הקוסמוס, והוא יכול לחבר שיר מרובע.

 

כשהשיר הופך לאידיאל

אלא קיימת סכנה. ברגע שהשיר הופך לאידיאל, ברגע שהערך שלו הופך לאמת הסותר את כל הערכים האחרים כבר אין הרמוניה. השיר הופך לקקופוניה בלתי נסבלת. אדם השם את הפרט במרכז לא יכול להתחבר אל האומה. העיקר שהוא יצליח. אבל גם שימת האומה במרכז בלי התחשבות בפרט איננה מצב בריא. כמו כן, התפיסה השמאלנית שאינה מסוגלת לשמוח בשמחת הצלחת מדינת ישראל כל עוד תושב אחד בעזה איננו חי בשלווה בעיתית עוד יותר כי היא איננה מתחשבת בתושביה, בעצמה ובמדינתה. וכן התפיסה הירוקה שרואה באדם גורם מפריע בהתפתחות הטבע.

 

שיר השירים

אם כן מוכרחים לכתוב שיר חדש. שיר המחבר את כל השירים, "שיר השירים". שיר המחבר בהרמוניה את ארבעת המדרגות, שיר שלם, "שיר השירים אשר לשלמה". שיר שבא משורש ישראל, שיר א-ל.

זאת היא המדרגה של שירת הים. שיר שנובע מיציאת כל בן ישראל לחירות, שיר שמחובר ליסוד האומה הישראלית שיצאה ממצרים, שיר של האביב של כל העולם כולו, הכולל אף את בקיעת כל הימים על פני תבל.