שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', כ' באדר תשע"ב. 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).