שיעורים נפרדים:
שיעור א', 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', תשס"ח, ישיבת "מקור חיים", 45 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ג', אלול תשע"א, ראש יהודי, 83 דקות (MP3, 30MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)