ספר טאו טה גינג

כ"ג בניסן תשע"ב

שאלה:

האם הספר של לאו טזה טאו טה גינג הוא ספר שראוי ללמדו וללכת בדרכו?


תשובה:

ספר חשוב אך לא בכל תואם את הדרכת היהדות. למשל אינו מכיר בתכלית לכללות המציאות, וגם אינה מכיר בגילוי ה"שם" של האינסוף.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)