הרב אורי שרקי

האוניברסליות של היהדות

דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים"


הקלטת וידאו