למה פסקה נבואה מישראל?

א' באייר תשע"ב

שאלה:

למה פסקה נבואה מישראל? כל ההסברים שקבלתי עד כה מחווירים לעומת הצורך החריף לקיום תקשורת בין הקב"ה לעם ישראל, ולכן שאלתי בעינה עומדת ואמנע מלפרט.


תשובה:

כשם שקיים צורך חריף לתקשורת עם האומה כך גם קיים צורך בהפסקת הקשר הזה על מנת לתת זמן להתבגרות האנושות על ידי החכמה.