דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 26 דקות. לצפות בשיחה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)