הרב אורי שרקי

תפקיד ישראל

דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים"


הקלטת וידאו

חלק א'


חלק ב'

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)