דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 29 דקות. לצפות בשיעור.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)