דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 29 דקות. לצפות בשיעור.