שיעורים נפרדים:
שיעור א' - הרצל והציונות, תשס"ב, 59 דקות, (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב' - הרצל: צדיק או כופר?, אייר תשע"א, 4 דקות (וידאו).
שיעור ג' - בנימין זאב הרצל, י' באייר תשע"ב, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד' - דברים באזכרה לבנימין זאב הרצל, תמוז תשע"ח, 6 דקות (וידאו).
שיחה ה' - הרצל ורבנים, אלול תשע"ח, 8 דקות (אודיו).