הגישה של היהדות לפיתוח וחיזוק הגוף

כ"ח באייר תשע"ב

שאלה:

השאלה שלי היא בנושא הגישה של היהדות לפיתוח וחיזוק הגוף. נתקלתי בכמה סתירות כמו למשל פסקה לג' באורות התחיה: "רוח לוהט על גבי שרירים חזקים", או פסקה מז' באורות התחיה: "כי רק רוח חזק ואמיץ וגוף בריא ואיתן יוכלו להכיל בתוכם בלי זעזוע את ההארות היותר עליונות". לעומת זאת נתקלתי בבן איש חי דרשת פרשת טהרות שנה שנייה "זה הכלל כל מה שיהיה חלשה בכח הגוף החומרי נוסף כוח וחוזק בנפש הקדושה".


תשובה:

זה ההבדל בין הנהגת חו"ל להנהגת א"י.