שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 66 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).
שיעור ב', אב תשע"א. 57 דקות (MP3, 21MB).
שיעור ג', כ"ג בסיון תשע"ב, 53 דקות, מכון מאיר (אוידו ווידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)