שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ב' - העולם הבא, תחיית המתים, י"ד בתמוז תשס"ט, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו). מתוך שיעור בספר הכוזרי.

שיעור ג' - מסכת סנהדרין על תחית המתים, תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 27 דקות (וידאו).

שיעור ד' - הספר "אמונות ודעות" לרב סעדיה גאון על תחית המתים, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (וידאו).

שיעור ה' - איגרת תחית המתים לרמב"ם, סדרת שיעורים, תשע"ה, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעור ו' - האם איוב האמין בתחיית המתים?, תמוז תשע"ז, 1 דק' (וידאו).

שיעור ז' - "האומר אין תחיית המתים מן התורה", ט"ז במרחשוון תשע"ח, מכון מאיר, 3 דקות (וידאו).

שיעור ח' - תחיית המתים וחזון העצמות היבשות, כ"ט באדר א' תשע"ט, מכון אורה, 55 דקות (וידאו).