שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"א, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב' - מסכת סנהדרין על תחית המתים, תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 27 דקות (וידאו).
שיעור ג' - הספר "אמונות ודעות" לרב סעדיה גאון על תחית המתים, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (וידאו).
שיעור ד' - איגרת תחית המתים לרמב"ם, סדרת שיעורים, תשע"ה, מכון מאיר (וידאו ואודיו).
שיעור ה' - האם איוב האמין בתחיית המתים?, תמוז תשע"ז, 1 דק' (וידאו).
שיעור ו' - "האומר אין תחיית המתים מן התורה", ט"ז במרחשוון תשע"ח, מכון מאיר, 3 דקות (וידאו).
שיעור ז' - תחיית המתים וחזון העצמות היבשות, כ"ט באדר א' תשע"ט, מכון אורה, 55 דקות (וידאו).