שיעורים נפרדים:
שיעור א' - קריאת כיוון, אלול תשע"ב, 3 דקות (וידאו).
שיעור ב' - נקודות למחשבה, אלול תשע"ב, 5 דקות (וידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)