שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 46 דקות (חסרים התחלה וסוף ההקלטה, MP3, 11MB).
שיעור ב', 64 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)