ברכה על עוגות בסוף סעודה

ט"ז בתשרי תשע"ג

שאלה:

כשמביאים בסוף הסעודה עוגות (למשל רוגעלך), האם יש לברך עליהן מזונות?

תשובה:

כן.