הנחת תפילין בחול המועד

י"ז בתשרי תשע"גשאלה:

אדם שהניח תפילין בחול המועד הסוכות מכיוון ששכח שלא נוהגים להניח תפילין האם צריך לעשות תשובה על ברכות לבטלה או שניתן לסמוך על הפוסקים שלדעתם יש להניח תפילין אפילו בחול המועד סוכות?


תשובה:

תשובה על שעבר על הוראת רבותיו אך לא על הברכות.