סתירה בין רש"י לזוהר

ה' בחשון תשע"גשאלה:

רש"י מפרש על הפסוק "והאדם ידע את חווה אשתו" שלידת קין והבל הייתה לפני החטא אבל בזוהר ובאר"י (ובכלל זה יסוד חשוב בקבלה) שקין והבל נולדו אחרי החטא (מזוהמת הנחש וכו'). עיין בשער הפסוקים סימן ד' כתוב שם מפורשות ש"ידוע ש קין והבל נולדו אחר הפגם" ואף מובא לכך עוד מקורות בזוהר עיין שם.

האם יש לך תירוץ לסתירה חמורה זה?

תשובה:

רש"י מדבר על שורש ההולדה, שהוא באמת קודם לחטא, לאפוקי מהנצרות שסבורה שלהיוולד הוא חטא. הזוהר (וגם ראב"ע) מדברים מצד החרפה המעורבת במעשה ההולדה בפועל.