הרב אורי שרקי

ט' באב - מהר"ל מפראג על סיבות החורבן

מתוך הספר "נצח ישראל"

בית כנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"בהקלטת וידאו
כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)