שיחות הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר:

שיחה א' - ברוח בחירות, מרחשוון תשע"ג, 20 דקות (וידאו).

שיחה ב' - דיון על תוצאות הבחירות, שבט תשע"ג, 16 דקות (וידאו).