שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', טכניון, י"ז בתמוז תשנ"ג, 7 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 3MB).
שיעור ב', 20 דקות, ערוץ תכלת (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).
שיעור ג', תמוז תשע"ד. 7 דקות (וידאו).