שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 20 דקות, ערוץ תכלת (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).
שיעור ב', תמוז תשע"ד. 7 דקות (וידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)